Om Bolk

Gjennom Bolk tilbyr Kopinor en komplett løsning for fremstilling av kompendier, fra klarering til digital levering av innhold.

Del av Kopinor-avtalen

Gjennom kopieringsavtalen er alle universiteter og høgskoler brukere av Bolk.

I henhold til avtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studenter eller kursdeltakere, digitalt eller i trykt form, blant annet i form av kompendier, registreres for klarering i Bolk.

Ved registrering medfølger innholdsfiler dersom filen er tilgjengelig i innholdsdatabasen i Bolk, uten ekstra kostnad.

Les mer om Kopinor-avtalen

Slik virker Bolk

Slik virker Bolk

Gjennom Bolk kan den enkelte kursansvarlige sette sammen og bestille kompendier. Studentene får materialet i form av filer uten kopisperrer, og de kan fritt disponere det til egne studier.