Kontakt oss

Bolk er en tjeneste fra Kopinor. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Henvendelser om praktisk bruk av Bolk

Brukerstøtte, e-post contact@kopinor.no, tlf. 23 10 74 74 (9.00–15.00)

Henvendelser om Kopinor-avtalen

Julie Eng Grønlie, e-post jeg@kopinor.no, tlf. 23 10 74 49

Kopinor

Postboks 1663 Vika, 0120 Oslo
Telefon: 23 10 74 00
E-post: kopinor@kopinor.no

Vil du besøke oss, er adressen Stortingsgata 22, Oslo