Slik virker Bolk

Gjennom Bolk kan den enkelte kursansvarlige sette sammen og bestille kompendier. Studentene får materialet i form av filer uten kopisperrer, og de kan fritt disponere det til egne studier.

Alt pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studenter eller kursdeltakere, digitalt eller i trykt form skal registreres for klarering i Bolk. Dette gjelder selv om utdragene ikke skal inngå i et kompendium.

Ny i Bolk? Les mer om

Registrering for klarering

Bestilleren finner innhold i Bolk gjennom å søke på tittel, forfatter eller ISBN-nummer blant de ca. tre millioner titlene som finnes i basen. Eventuelt kan man ta utgangspunkt i et kompendium man har laget tidligere.

Når den ønskede tittelen er funnet, oppgis første og siste side i det ønskede utdraget, og teksten legges til. Hvis innholdet ligger i Bolk vil det følge med uten ekstra kostnad.

Fremstilling av kompendier

Når bokutdragene er registrert, er man allerede kommet langt på vei med å fremstille et kompendium. Rekkefølgen og titler for de enkelte utdragene kan settes av bestilleren, og det er også anledning til å lagre midlertidig og fortsette på et senere tidspunkt.

Hvis et bokutdrag er registrert, men Bolk ikke har innholdsfilen, kan man skanne selv og laste opp utdraget til kompendiet. Dersom Bolk skulle mangle tilstrekkelige rettigheter for én eller flere deler av kompendiet, kan rettighetene om ønskelig innhentes gjennom systemet. Bestilleren får opplyst beregnet leveringstid og får melding når forespørselen er besvart.

Når alle valgte utdrag er klarert, og innholdet er på plass, blir kompendiefilen framstilt umiddelbart. Kompendiet kan da lastes ned som pdf-fil, komplett med forside og innholdsfortegnelse, og kan formidles videre til studentene via læringsplattform, pensumlistesystem eller e-post, eller brukes som trykkeoriginal.

Priser i Bolk

  • Registrering av bokutdrag opp til 15 % er dekket av det fastsatte vederlaget som institusjonen betaler etter avtalen. Ved registrering medfølger innholdsfiler såfremt filen er tilgjengelig, uten ekstra kostnad.
  • Opplasting av eget innhold til kompendiene kan gjøres uten ekstra kostnad, forutsatt at rettighetene er klarert (f.eks. hjemmel i kopieringsavtalen, abonnements- eller lisensavtale eller direkte samtykke).
  • Dersom man velger å benytte utdrag som utgjør mer enn 15 % av en bok, påløper et vederlag med utgangspunkt i en pris satt av rettighetshaveren. Prisen oppgis ved bestilling.
  • Hvis det ikke foreligger tilstrekkelige rettigheter, kan man sende en forespørsel om rettighetsklarering mot et gebyr. Det er opp til rettighetshaver om det skal gis tillatelse og i så tilfelle til hvilken pris.

Administrasjon

Hvert enkelt lærested velger selv hvem som skal ha tilgang til Bolk og bestemmer rettighetene til de enkelte brukerne.

De som har rollen som kompendieadministratorer, har en rekke hjelpemidler for å holde oversikt. Gjennom et eget verktøy vil de kunne følge med kompendier i arbeid og se tidligere bestilte kompendier.

Forlagene er med

Forlag, både norske og utenlandske, har en egen inngangsport i Bolk. Vi har avtale med rundt hundre norske og utenlandske forlag som kan ta imot forespørsler om innhold og utvidete rettigheter.

Gjennom Bolk får både forlag og forfattere utbetalt vederlag for den faktiske bruken av deres verk.

Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Bolk brukerstøtte (9.00–15.00)
Telefon: 23 10 74 74
E-post: contact@kopinor.no

skjermdump-1.gif
Når ønsket tittel er funnet, angis sidetall for utdraget, og teksten legges til. Hvis innholdet ligger i Bolk vil det følge med uten ekstra kostnad.

Bolk på 1–2–3

Gjennom Bolk kan den enkelte kursansvarlige sette sammen og bestille kompendier. Studentene får materialet i form av filer uten kopisperrer, og de kan fritt disponere det til studiene. Slik bestiller du kompendier på 1–2–3.