Universelt utformede filer i Bolk

Bolk er nå utvidet til å kunne håndtere filformatet EPUB3, i tillegg til PDF. Dette formatet støtter de viktigste kravene til universell utforming.

EPUB3 er et fleksibelt og skalerbart format, og teksten kan leses høyt av en EPUB3-leser.

Institusjonene kan nå:

  • forespørre EPUB3-bøker som forlag og Kopinor kan laste opp
  • velge filformat
  • bestille bokutdrag med angitte sideintervaller i EPUB3
  • få oversikt over bestilte bokutdrag også i EPUB3-format

Det er ikke funksjonalitet for å laste opp egne EPUB3-utdrag og det er heller ikke mulig å lage kompendiefil dersom ett eller flere av utdragene er på EPUB3-format.

Løsningen forutsetter at boken finnes i EPUB3-format og at EPUB3-filen tilfredsstiller nødvendige krav, som f.eks. sidetall.

For at EPUB3-filer skal kunne leses må det være installert en EPUB3-leser. Vi kan anbefale et par gratis alternativer:  Adobe Digital Editions og Thorium Reader, den siste kan lese teksten høyt.

For mer informasjon om EPUB3 og Kopinor:

Thomas Nyhus
Telefon: 23 10 74 48
E-post: tn@kopinor.no