Snarveien til Bolk

Nå får dere tilgang til Bolk gjennom en snarvei i Leganto og Alma. Slik kan dere få løst alle oppgavene med pensum på ett sted. Alt som trengs er å aktivere snarveien.

Vi har utviklet en integrasjon mellom Bolk og de mest brukte pensum- og biblioteksystemene i høyere utdanning. Alle Leganto- og Alma-brukere kan dermed utføre Bolk-registreringer og -bestillinger gjennom sitt vanlige arbeidsverktøy. Her kan dere:

  • Registrere bokutdrag i henhold til Kopinor-avtalen
  • Motta innholdsfiler
  • Bestille utvidet rettighetsklarering

Målet er å lette arbeidet for emneansvarlige og bibliotekansatte på lærestedene og gjøre det enklere for institusjonene å oppfylle kravene i Kopinor-avtalen. 

Ta snarveien i bruk

Alle institusjoner kan ta i bruk snarveien mellom Bolk og Alma/Leganto. Dette medfører ingen ekstra kostnader, men løsningen må aktiveres for den enkelte institusjon. Se kontaktopplysninger nedenfor.

Ta kontakt for å aktivere snarveien til Bolk

Thomas Nyhus
Telefon: 23 10 74 48
E-post: tn@kopinor.no

Leganto-Bolk.png
Nå kan registreringer og bestillinger til Bolk foretas direkte fra Leganto og Alma.