Bolk-integrasjon på seks læresteder

Seks universiteter og høgskoler har tatt i bruk den nye integrasjonsløsningen mellom Bolk og pensumlistesystemene.

Universiteter og høgskoler over hele landet tar nå i bruk pensumlistesystemer for å lette administrasjon og tilgang til pensum. Kopinor har utviklet en løsning som knytter disse systemene sammen med Bolk.

Seks universiteter og høgskoler har nå tatt løsningen i bruk:

  • Handelshøyskolen BI
  • Høgskolen i Molde
  • Høgskulen på Vestlandet
  • OsloMet – Storbyuniversitetet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Sørøst-Norge

I første omgang er det registrering av utdrag innenfor begrensningsreglene (15 %) som kan gjøres direkte fra pensumlistesystemet. Integrasjonen vil også omfatte utvidet rettighetsklarering og levering av filer.

I løpet av vårsemesteret 2022 vil denne løsningen bli tilgjengelig for hele universitets- og høgskolesektoren.

Integrasjonen mellom Bolk og pensumlistesystemene lages for å lette arbeidet for brukerne på lærestedene og gjøre det enklere for institusjonene å oppfylle kravene i Kopinor-avtalen.

pensumlistesystemer logoer.jpeg
Pensumlistesystemer fra ExLibris Leganto og Talis Aspire er i bruk ved norske universiteter og høgskoler. Med den nye løsningen kan systemene kommunisere direkte med Bolk.