Vi forbedrer utformingen av Bolk

Universell utforming skal sikre at en tjeneste kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Vi er glad for nå å kunne presentere mer tilgjengelige Bolk-sider, og endringene som er gjort, vil gjøre det enklere for alle å bruke Bolk.

Vi har ikke gjort endringer i hvordan Bolk brukes, men dere vil oppleve at sidene har mer kontrast og valgene er tydeliggjort. Fargevalg, symbolbruk og lenketekster er gjennomgått og forbedret. De ulike elementene på sidene er omstrukturert slik at det er en gjennomgående rød tråd i nivåer og plassering.

Bolk-UU-1.png
Med universell utforming er Bolk-sidene blitt tydeligere og enklere å bruke.

Analysert etter WCAG-kravene

I arbeidet med å gjøre Bolk mer tilgjengelig har vi brukt retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG 2), som er bygd opp av fire overordnede prinsipper:

  • Mulig å oppfatte
    Informasjon og brukergrensesnittkomponenter må presenteres for brukere på måter som de kan oppfatte
  • Mulig å betjene
    Det må være mulig å betjene brukergrensesnittkomponenter og navigeringsfunksjoner
  • Forståelig
    Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt
  • Robust kode

Vi hører gjerne fra dere om hva dere synes om sidene!

Bente Rode Liseth
Telefon: 23 10 74 34 | 976 66 569
E-post: bl@kopinor.no