Bolk-integrasjon prøves på seks læresteder

Seks universiteter og høgskoler er med i pilotfasen når Bolk og pensumlistesystemene skal snakke bedre sammen.

Universiteter og høgskoler over hele landet tar nå i bruk pensumlistesystemer for å lette administrasjon og tilgang til pensum. Kopinor utvikler nå en løsning som skal knytte disse systemene sammen med Bolk.

Fra 2020 er en pilotløsning med begrenset funksjonalitet tilgjengelig for et utvalg brukere på følgende universiteter og høgskoler:

  • Handelshøyskolen BI
  • Høgskolen i Molde
  • Høgskulen på Vestlandet
  • OsloMet – Storbyuniversitetet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Sørøst-Norge

Integrasjonen mellom Bolk og pensumlistesystemene lages for å lette arbeidet for brukerne på lærestedene og gjøre det enklere å oppfylle kravene om å registrere bokutdrag i Bolk.

I pilotfasen er bare registrering av utdrag innenfor begrensningsreglene (15 %) omfattet. Integrasjonen utvikles videre til å omfatte forespørsler om utvidet rettighetsklarering og levering av filer.

pensumlistesystemer logoer.jpeg
Pensumlistesystemer fra ExLibris Leganto og Talis Aspire er i bruk ved norske universiteter og høgskoler. Den nye løsningen åpner for at systemene skal kunne kommunisere med Bolk.